Reihenhaus 2. BA

2. BA, Reihenhaus EG
801.00 DHH 2.BA BaP Objektbau RH EG.pdf
Adobe Acrobat Dokument 271.8 KB
2. BA, Reihenhaus OG
801.00 DHH 2.BA BaP Objektbau RH OG.pdf
Adobe Acrobat Dokument 65.2 KB
2. BA, Reihenhaus DG
801.00 DHH 2.BA BaP Objektbau RH DG.pdf
Adobe Acrobat Dokument 57.9 KB
2. BA, Übersichtsplan DH u. RH
801.00 DHH 2.BA BaP Objektbau 1-200 Über
Adobe Acrobat Dokument 422.3 KB